Sari la continut | Sari la navigare

Unelte personale
Autentificare
Locatia curenta: Prima pagina

Asociaţia Comunelor din România, filiala judeţului Călăraşi, a fost înfiinţată în anul 2001, în baza sentinţei civile nr. 12 şi trecută în Registrul  Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub numărul 12/AS/2001.

Misiunea Asociaţiei Comunelor este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din judetul Călăraşi, promovând idealurile şi principiile prevăzute în Carta Europeană a autonomiei locale. Asociaţia Comunelor participă activ la îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele comunelor, prin realizarea unui parteneriat activ şi constant cu administraţia publică judeţeană şi centrală. Implementează strategii şi programe pentru stimularea dezvoltăriisociale şi economice, echilibrate şi durabile a mediului rural, în vederea eliminării accelerate a diferenţelor de civilizaţie faţă de mediul urban.

Asociaţia Comunelor se ocupă cu mobilizarea la activităţi pentru formarea şi perfecţionare a aleşilor locali şi a funcţionarilor publici care să confere administraţiei publice locale eficienţă şi dinamică- totodată, se ocupă cu  atragerea de investiţii, prin crearea de parteneriate viabile între administraţia publică locală, societatea civilă şi mediul de afaceri. Asociaţia Comunelor oferă posibilităţi pentru fiecare comună din cadrul asociaţiei de a-şi construi şi afirma identitatea locală în spaţiul naţional, european şi mondial.