Sari la continut | Sari la navigare

Unelte personale
Autentificare
Locatia curenta: Prima pagina Proiecte

Proiecte

Filiala A.Co.R. Călăraşi  are o viaţă de organizaţie bine structurată, permanentă, axată pe rezolvarea unor probleme practice. Iată, de exemplu, în septembrie 2004, s-a organizat un schimb de experienţă in judeţul Braşov, la Institutul de cercetări pentru pajişti  şi S.C.CERITEX S.A – producător de instalaţii de irigat, participanţii fiind primari şi viceprimari din comune ale judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa, interesaţi de refacerea izlazurilor comunale. S-au organizat, de asemenea, schimburi de experienţă cu primarii din alte judeţe şi, de asemenea, din districtul vecin Şilistra (Bulgaria).

In 2008, Caravana  Inovării organizată de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică s-a deplasat la Călăraşi, la invitatia A.Co.R. – filiala Călăraşi.  Subiectele de interes au fost energii regenerabile şi protecţia mediului.

In aprilie 2009, în cadrul unui proiect implementat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi – ECO BUSINESS – Centru transfrontalier pentru mediu al oamenilor de afaceri din zona Călăraşi – Şilistra,  compania  care a asigurat asistenta juridică a susţinut o sesiune de consultări, la solicitarea AcoR – filiala Călăraşi.

A.Co.R. a finalizat, în septembrie 2010, proiectul ”Sprijin financiar pentru realizarea planului de dezvoltare locală a teritoriului BĂRĂGANUL DE SUD EST,  judeţul CĂLĂRAŞI”, finanţat din PNDR prin măsura 431.1 – „ Construcţie parteneriate public – private”, faza 3 – „Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL”, valoare 71.850 euro. Obiectivul – elaborarea strategiei de dezvoltare a teritoriului „ Bărăganul de sud-est”

De asemenea, filiala județeană a Asociației Comunelor are în implementare proiectul „Sprijin pentru înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală", finanțat în cadrul Programului Operațional de Pescuit – masura 5.2. Valoarea proiectului este de 40.000 euro.